Защита потребителей

În ceea ce prevede schimbul și returnarea bunurilor, compania CLEBER este ghidată de Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.
mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri 78, MD-2012
consumator@apc.gov.md 
www.consumator.gov.md
Call-centru: (+373-22) 515151
Examinarea reclamaţiei se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.

В отношении обмена и возврата товара, мы руководствуемся законом № 105 от 13.03.2003 о защите прав потребителей.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.
г. Кишинев, ул. Василе Александри 78, MD-2012
consumator@apc.gov.md 
www.consumator.gov.md
Колцентр: 022  51 51 51
Рассмотрение жалобы производится после предъявления кассового чека или другого документа, подтверждающего покупку продукта или оказание услуги.